• Utskrift
  • Print

 

Bli medlem i Hurum O-lag

Vi ønsker oss flere medlemmer. Derfor tilbyr vi alle medlemmer gratis turorienteringskart, levert hjem. Medlemskontingenten for 2017 er kr 250,- for personer/familie med bosteds- eller hytteadresse i Hurum (det samme som konvolutten ville ha kostet). For andre er årskontingenten kr 280,- (inkluderer porto for konvolutten). Tilbudet om toppturposter til halv pris, vil gjelde som før.


Kampanjeperiode
Registrerer du deg innen 30. april 2017, er du med i trekningen av fine premier:
- Multifunksjonsøks fra Montér
- Kompass fra Hurum Sport
- T-skjorter med o-lagets logo

Send en epost til post@hurumolag.no med navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer. Ta gjerne med øvrige familiemedlemmer som også går turorientering.
Har du spørsmål, kan du ringe Oddmund Kjerland tlf 911 36 881.ÅRSMØTE I HURUM O-LAG      

Årsmøtet ble holdt på Kulturhuset Hovtun mandag 20.2.2017.

Årsmøtet vedtok å fravike praksisen med at alle som kjøper turorienteringskonvolutt, automatisk blir medlem. I stedet opprettes et vanlig medlemsregister. Årskontingenten settes til kr 250. Medlemmene får turorienteringskonvolutten gratis (og levert hjem). Mer om dette seienre.

Alle som var på valg, tok gjenvalg. Styret er demed det samme som før.
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS